Veckans hus – tegel / bricks


English text below the Swedish text.

En resa från medeltid till nutid. Klicka på den lilla bilden och följ bildspåret. På Veckans hus hittar du fler bilder av tegel.

Sankt Petri kyrka byggdes under medeltiden och ersatte en tidigare kyrka.

Jörgen Kock var danske kungens myntmästare och borgmästare i Malmö i början av 1500-talet. Huset byggdes 1522-1524. Lyssna på Anders Reisnert berätta om Jörgen Kocks hus och Anna Rosenvinges hus på Nationalencyklopedin.

Anna Rosenvinge lät bygga huset som låg utmed Malmös första gata som följer strandlinjen 1534.

Flensburgska gården byggdes i slutet av 1500-talet.

Caroli kyrka är en centralkyrka som byggdes 1879-1880 som ersättning för en äldre kyrka på samma plats.

Det gamla riksbankshuset i Malmö ritades av John Smedberg.

Flerbostadshus från sekeskiftet 1900 karakteriseras av höga fönster och högt i tak.

På tjugotalet sänks takhöjden och fönstren blir enklare. I Malmö är det vanligt med gult tegel 40-, 50 och 60-talet.
English text

Click on the thumbnail and follow the trail. A journey from the middle ages to today. On Veckans hus you will find more pictures of bricks.

Sankt Peters church was built in the middle ages and replaced an earlier Church.

Jörgen Kock was mayor of Malmö and mintmaster to the Danish king. His house was built in 1522-1524.

Anna Rosenvinge had this house built in 1534.

Flensburg house was built at the end of the 1600th century.

Caroli church was built at the end of the 1900th century as a replacement for an earlier church on the same site.

The old “riksbankhus” was planned by John Smedberg.

Houses from cirka 1900 have big airy rooms and tall windows.

In the nineteentwenties the windows became smaller. Yellow bricks are common in Malmö in the middle of the 2000th century.