Veckans hus: Mötesplatser / Meetingplaces

This slideshow requires JavaScript.

English text below the Swedish text:

Mötesplatser kan vara av olika slag. Många träffas på järnvägsstationer, på tåg och bussar. Andra möts i olika byggnader för sport, i skolan eller på jobbet. Caféer och restauranger är också populära mötesplatser. Kyrkor, teatrar, biografer, museer och kyrkogårdar kan också vara mötesplatser. Långt in på 1900-talet lästes officiella dekret upp i kyrkorna.
Kyrkan på bilderna är St Pauli kyrka och byggdes mellan 1879 till 1882. Det är ett sexkantig centralkyrka placerad mitt i Kungsgatan där den korsar Sankt Pauli kyrkogata. Det finns sammanlagt nio runda kyrkor i Sverige. Kyrkan är byggd i mitten av Rörsjöstaden och husen där är byggda i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det centrala tornet symboliserar Jesus och de tolv mindre tornen är symboler för lärjungarna. Fler bilder på mötesplatser kan ses på Veckans Hus.


Meeting places can be of various kinds. Many meet at the railway stations, on trains and buses. Others in different buildings for sports, at school or at work. Cafes and restaurants are also popular meeting places. Churches, theaters, cinemas, museums and churchyards could also be meeting places. Long into the 1900s official decrees was read in the churches.

The church in the pictures is St. Paul`s Church built between 1879 to 1882. It is a hexagonal central church in the midst of the boulevard system Kungsgatan crossing Sankt Pauli kyrkogata. There are a total of nine round churches in Sweden. The church is built in the middle of Rörsjöstaden where Kungsgatan crosses S:t Pauli kyrkogata and the houses there are built in the late 1800s and early 1900s. The central tower symbolizes Jesus and the twelve smaller towers are symbols for the disciples. More pictures of meetingplaces can be seen at Veckans hus.

Advertisements