Veckans hus: Gammal text på fasad

This slideshow requires JavaScript.

Denna gång kommer några bilder från mitt arkiv. En bild av Smålandsstenars stationshus med påmålat text. Bilden är från 2006. Den andra bilden är på en numera försvunnen byggnad i närheten av Malmö Högskola och troligtvis tagen 2001. Som bonus två nytagna bilder från före detta Mazetti-fabriken, numera kulturhus. Texten är här inte på fasaden utan på en utsmyckning på taket. Fler bilder på text på fasad på Veckans hus.

This time, some of the pictures come from my archive. A picture of Smålandsstenar station building with painted text. The picture is from 2006. The second image is of a now vanished building near Malmo University, and probably taken in 2001. The text is AB Malmö Fruktimport, a fruit importer. As a bonus, two recent photos of former Mazetti chocolate plant, now used as a cultural centre. The text is not on the facade, but on a decoration on the roof, a cocoa carton from Mazetti, named the eye cocoa after the design on the carton. More pictures of text on house facades on Veckans hus.

Advertisements