Less is more

Less is more. Lek med ljus i olika dimensioner.  Ljusets återspegling i den blanka ytan på ett äpple. Ljuset genom gardinerna från en norrländsk natt på ett hotellrum i Luleå i maj. Ljus på gatstenar avslöjar ett fotavtryck? Alla bilderna är tagna med antingen mobiltelefonen eller med en liten kompaktkamera som jag alltid har i fickan som är enkel att ta upp snabbt. Så även på detta sätt är bilderna Less is more.  Klicka på första bilden för att få upp dem i full storlek.

Fler bilder på Less is more finner man på Fototriss.

Less is more. Playing with light in different dimensions. Light reflect from the shiny surface of an apple. Light through the curtain during a northern summer night in a hotel in Luleå in May. Light on the paving stones reveal a footprint? The pictures also illustrates Less is more in another way as all the pictures are taken with either my mobile phone or with a little compact camera I always have in my pocket in order to catch the moment. Click the first image to follow the picture trail.

More pictures on Less is more can be found on Fototriss.