Veckans hus: Gammal text på fasad, del 2

Insåg när jag såg Anni´s bilder att jag borde ha bilder med text i relief på hus från 1500-talet. Så jag började leta i mitt arkiv. På Lauritz Hattemagers och Katrine Hattemagers hus finns text under en lejonliknande figur. Bilden är tagen i full sol 2004 med en analog kamera. På samma gata finns även Anna Rosenvinges hus med text på platttyska över dörren. Rosenvingehuset har jag även haft med i en tidigare post med tegel. Fler bilder på text på fasad på Veckans hus.

When I saw Anni´s pictures I realised that I should have pictures with text in relief on houses from the 1500s. So I started looking in my archive. On Lauritz Hatmaker’s house there is text below a lion-like figure. The picture was taken in full sun in 2004. On the same street is also Anna Rosenvinge’s house with text in low German on a plate over the door. I have shown the Rosenvinge House before in a previous post on bricks. More pictures of text on house facades on Veckans hus.