Underifrån /From below

Städer med deras höga hus inbjuder lätt till bilder underifrån, så här kommer tre bilder från ett besök i Köpenhamn förra sommaren. Besök Fototriss på tema “Underifrån”.

Cities with their high houses is inviting to images from below, so here are three pictures from a visit to Copenhagen last summer .Photo triplet on theme “From below” “. Visit Fototriss for links to more pictures.

Advertisements