Ruins – Absalons castle

This slideshow requires JavaScript.

This time, the images come from Absalon’s Castle in Copenhagen, Denmark,  summer of 2011. The castle was built in 1167 and demolished in 1369. The Danish tv Christmas Calendar “The secret of Absalon” (Absalons Hemmelighed) in 2010 was filmed here. Under the current Christiansborg there are ruins of several old castles, in addition to Absalon’s castle one can see a vault of red brickwork from the 1700s castle Christiansborg. Across Öresund, in Scania, the now swedish part of  Denmark there is another castle belonging to Absalon in Sövde in the county Österlen. Österlen simply means East County as it was then Denmark’s eastern part, before it became swedish in 1658. If you can´t see the slideshow above look below, click on the first picture in the gallery for a walk through the underground castle.


 

Denna gång kommer bilderna från Absalons slott i Köpenhamn  sommaren 2011. Borgen byggdes 1167 och revs 1369. Den danska julkalendern Absalons Hemmelighed år 2010 spelades in här. Under det nuvarande Christiansborg finns ruiner av flera gamla slott, förutom Absalons borg kan man se ett valv i  rött tegel från 1700-talets Christiansborg. Det har också funnits en Absalons borg i Sövde på Österlen i Skåne som på den tiden tillhörde Danmark. Österlen betyder helt enkelt Östra länet eftersom det då var Danmarks östliga del. Om du inte kan se bildserien ovan så klicka på första bilden i galleriet nedan och följ med på rundtur i Absalons slott.