Sammanfattning: Röda hus / Red houses

Röda hus är temat denna gången. Tegel är ett vanligt material i den del av världen där jag bor. På den skånska slätten växer inte många träd och traditionellt byggdes husen med en stomme av trä som fylldes med lera och annat fyllnadsmaterial. Leran putsades sedan.  Men här i staden finns det mest tegelhus. Jag  visar här fler bilder av trettonvåningshuset och de andra husen som hör till samma bostadsrättsförening. Annars är gult tegel vanligare på femtiotalshus än rött tegel. I rött tegel är även Sankt Pauli församlingshus och Limhamns kyrka. De andra bilderna kommer från Stockholms skärgård och är likt den lilla röda stugan i det djupa Småland en sinnebild av Sverige.  Hedwig visade i sitt inlägg den lilla småländska stugan i skogen som jag själv minns från min barndom. Anki visar en rad med röda hus från gamla Linköping, Norsholm , Kimstad, Strängnäs och Trosa. Bankhuset från gamla Linköping tycker jag har tycke av en bergmansgård. Den röda stugan kan förekomma i många skepnader från den lilla kolonistugan till vandrarhemmet och bankhuset. Emma visar röda hus från Vintrosa,  Övralid och Siggebohyttans bergsmansgård i Lindesberg. På bergmansgården som har en väldigt lång huvudbyggnad ligger det mossa på taken. Emma visar också bilder med olika riktning på timret i byggnaderna.

Stort tack till alla deltagare! Nästa avsnitt av Nya husfotokedjan fortsätter hos Emma.

The theme this time is red houses, made of any kind of material, tree, brick, plastic, concrete, metal.  Brick is a common material in the part of the world where I live. On the plains of Scania not  many trees grow and traditional houses were built with wooden structures which were filled with clay and other fillers. Typically the beams were dark brown and the filler plastered white or as can be seen in Malmö ochre. But the theme is red houses and I show pictures of the thirteen storey building and the other houses belonging to the same condominium. As I have shown earlier the yellow brick is more common during the fifties than red brick.  Sankt Paul’s parish house and Limhamn church are also built of  red brick. . The other pictures are from the Stockholm archipelago and are like the little red cottage in the deep Småland a symbol of Sweden. Hedwig shows the little cottag in the woods of Småland that I remember from my childhood. Anki shows several pictures of red houses from old Linköping, Norsholm, Kimstad, Strängnäs and Trosa.  The red cottage can occur in many forms from the little allotment garden cottage to the hostel and bank house. Emma shows red house from Vintrosa, Övralid and Siggebohyttans mining owners estate in Lindesberg. The main building is very long and there is moss on the roofs. Emma also shows pictures where the timber lies in different directions.

Many thanks to all participants! The next section of New husfotokedjan continues with Emma.

Advertisements