Daily Archive: August 2, 2012

Färgrika fasader / Colorful facades

Denna gång har Emma som tema fasadbeklädnad.  Läste på Wikipedia att fasadbeklädnad är avsedd att skydda huset främst från nederbörd men har också en estetisk funktion. När jag var i England i början av… Continue reading

Home improvement

Mama Blackbird thought it was time for a home improvement, so she found a twig. The female is brown and the male is black. More winged pictures at Nature´s Footstep Winged #49 .