Sammanfattning Skolbyggnader / Conclusion School buildings

Den här gången är temat skolor och skolbyggnader. Emma visar skolor från Stockholm, Enskilda gymnasiet och Norra Latin, och en liten skola från Sollentuna. Fler husfotoutmaningar hos Emma.

Rörsjöskolan hade samma arkitekt som Mellersta Förstadsskolan och hörde administrativt periodvis samman med Mellersta Förstadsskolan. Även denna ritades av Salomon Sörensen (1856 – 1937). I samma område ligger även flera gymnasieskolor. Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium var ursprungligen Yrkesskolan i Malmö med yrkesutbildningar. Skolan byggdes på 1950-talet. I början av 1970-talet blev yrkesskolan gymnasieutbildningar och skolan döptes om till Värnhemsskolan. Då fanns det bl. a fotografutbildning, kockutbildning, frisörutbildning och vävutbildning  i byggnaden. Man kan fortfarande bli klippt av skolans frisörer eller köpa sin lunchmat i skolans butik. Skolan har också designgymnasium och naturbruksgymnasium med inriktning på trav och galopp. Den praktiska utbildningen på trav- och galoppgymnaiset är förlagd till den kombinerade trav- och galoppbanan Jägersro. Fler gymnasieskolor i området är  Latinskolan, grundad 1406, som är under ombyggnad och f.d. Tekniska gymnasiet (ursprungligen Tekniska Elementarskolan), numera  Pauli gymnasium. Latinskolan ritades av Axel Kumlien (1833-1913)  stod färdig 1878 och Tekniska Elementarskolan av John Smedberg (1851-1912) 1894. Smedberg var även lärare och så småningom rektor på Tekniska Elementarskolan.

This time the theme of schools and school buildings.  Emma shows schools from Stockholm, Enskilda gymnasiet and Norra Latin, and a little school from Sollentuna. More house photo challenges at Emma‘s blog.

Rörsjöskolan had the same architect as Mellersta Förstadsskolan and was periodically  administratively  merged with the Mellersta Förstadsskolan. In the same area are also several high schools. Frans Suell and Jörgen Kocks gymnasium was originally a school for prefessional training. The school was built in the 1950s. In the early 1970s, it was renamed Värnhemskolan. At that time there was amongst other programs photographer´s training, chef training and hairdresser training in the building. You can still be cut by the school hairdressers or buy  lunch in the school store. The school also have a design college and a program focusing on trot and canter. The practical training of trotting and racing school is located in the combined horse race track Jägersro. Another high school in the area is Latinskolan that was founded in 1406. Latinskolans latest building from 1878 is now being rebuilt. Original architect was Axel Kumlien (1833 – 1913). Another school in the area is the former Technical High School, now Paul’s School. Architect for the technical school was John Smedberg (1851 – 1913), who also teached at the school and was headmaster from 1911.

Advertisements