Biografer / Cinemas

Den här gången är temat biografer, antingen nu existerande eller byggnader där biografer en gång funnits. English text below.

Emma har hittat en husgrund i Ramsberg där det en gång i tiden visades film. Häftigt tycker jag som tycker om historia!

I Malmö har jag fotograferat biografer som är nerlagda. Den biograf som fortfarande existerar fotograferade jag i förra inlägget om biografer.

Viktoriateatern invigdes som biograf 1912 och blev teatern först 1990. Om dess historia kan man läsa här.

Biografer med namnet Spegeln har funnits på två platser i Malmö, vid Stortorget och vid Shock på Södra Förstadsgatan. Jag delade ut tidningar i början av 1070-talet och vad jag kommer ihåg kom man in i foajen genom dörren till vänster om tunnelgenomgången genom huset vid Södra Förstadsgatan. Spegeln visade då pornografiska filmer. På Wikipedia sägs det att biografen visade kvalitetsfilm men det gällde i alla fall inte under den tid jag delade ut tidningar.

Scania på Södergatan 28 invigdes 1925 och är numera en möbelaffär. Scania var en premiärbiograf med plats för 699 personer.

Palladium invigdes 1920 för både teater och film men användes mest som biograf. Sista filmen visades 2003. Palladium hade en tvillingbiograf, Capitol, med ingång lite längre ner på gatan.

Om man vill veta mer om biografer i Malmö finns det en bok: Bio i Malmö : Malmös biografer genom tiderna av Uffe Stauslund.

This time the theme is cinemas, either now existing or buildings that once housed cinemas. These buildings are cinemas or have at one time housed cinemas.

Emma found a ruin in Ramsberg that once housed a cinema.

In Malmö I photographed Filmstaden in my previous posting and here are a few of the cinemas that now have other establishments in their place.

The Viktoria theatre opened as a cinema in 1912 and became a theatre 1990.

Cinemas named Mirror (Spegeln) has been in two places in Malmö, on Södergatan and around where Shock is located at Södra Förstadsgatan. I handed out newspapers in the early 1970’s, and as I remember it was in the foyer by the door to the left of the tunnel in the picture. The Mirror showed then pornographic films. Wikipedia says that the cinema showed quality films but it was at least not during the time I was distributing newspapers.

Scania on Södergatan 28 was opened in 1925 and is now a furniture store. Scania was a premiere movie theater with seating for 699 people.

Palladium was inaugurated in 1920 for both theater and film, but mostly used as a cinema. The last film was shown in 2003. Palladium had a twin cinema, Capitol, with the entrance a little further down the street.