Minne / Memory

Detta året har genererat många minnen för mig med två resor till Japan, två resor till England och några lokala utflykter. För fler bilder besök Fototriss.
This year has generated a lot of memories for me with two journeys to Japan, two trips to England and a few local expeditions. More pictures at Fototriss.

I am also linking this post to

Weekly Top Shot #111