Kontraster / Contrasts

Jag har två gånger i år rest från den lilla storstaden Malmö till den japanska storstaden Nagoya. Med internationella mått är Malmö en liten stad även om den är Sveriges tredje stad. Och kontrasten mellan Sverige och Japan är stor även på andra sätt. Klicka på tumnaglarna för att se bilderna från Nagoya i Japan. Besök Fototriss på tema “Kontraster”.

Twice this year I have made the journey from the little north european town of Malmö in Sweden to the big city of Nagoya in Japan. And the contrasts are big. Click on the thumbnail to see the full pictures from Nagoya. Visit Fototriss for links to more pictures on the theme “Contrasts”.

Advertisements