Februari 2014 Vinter / Winter

For English text se below.

Vintern i Skåne vid kalkbrottet i Limhamn. Fototriss på tema “Så här ser det ut där jag är idag”. Klicka på de fyrkantiga tumnaglarna för att se hela bilderna. Besök Fototriss för fler bidrag. /Winter in Scania,  Sweden.

Photo triplet on theme “This is how it looks where I am today”. Winter in Scania, Sweden by the lime quarry in Limhamn . Click on the thumbnails to see the whole pictures. Visit Fototriss for links to more pictures.

I am also sharing this with Weekly Top Shot
Weekly Top Shot #120

Fler poster på temat på / More post on the theme From My Horizon: