Tillsammans / Together

English text below the Swedish text:

Tillsammans är veckans tema på Fototriss. Makakerna lever tillsammans i appark i Arayashima, Japan. Vi fick rådet att inte komma för nära makakerna, undvika ögonkontakt med dem och inte mata dem utanför stugan där de sålde påsar med godsaker att ge dem inifrån hytten. På en av bilderna klättrar en unge och en vuxen på nätet på stugan där turister får mata dem med godsaker. De matas  också av apparksskötarna men annars lever de som om de var helt vilda. Men naturligtvis måste de stå ut med en massa människor som kommer för att titta på dem i utbyte mot mat. Klicka på bilderna för att se hela bilderna.

Together is the theme of the week on Fototriss/Photo triplet.  The macaque live together in the monkey park in Arayashima, Japan. We were advised not to get too close to the macaques, avoid eye contact with them and not feed them outside the cabin where they sold bags of treats to give them from inside the cabin. Adult and child macaque climbing on the mesh on the cabin where tourists are allowed to feed the macaques with goodies. They are also fed by the monkey park attendants but otherwise live as if they were completely wild. But of course they have to stand a lot of people coming to look at them in return for food.  Click on the thumbnails to see the whole pictures. Visit Fototriss for links to more pictures.