Rörelse / Movement

DSC_0097

Människor är ständigt i rörelse i Nagoyas tunnelbana. / People are constantly on the move in the metro of Nagoya.

DSC_0260

Människor rör sig en aldrig sinande stöm genom en galleria in Nagoya. / People move through a mall in Nagoya in a neverending stream.

DSC_0917

Barn leker med de fallna körsbärblommorna utmed promenaden med blommande körsbär i Nagoya. / Children play with the fallen cherry flowers along the Sakura dori in Nagoya.

Barnen leker och människorna rör sig i ändlösa strömmar i Nagoya i Japan. Fototriss på temat Rörelse.

Children in play and people on the move in Nagoya, Japan. Visit Fototriss for links to more pictures.

Advertisements