Jätteljusgul / Pale pale yellow

IMG_7086

Knopparna och ståndarna på flädern har ljust ljusgula ståndare som nästan stöter i grönt. För att se en bild av fläder som är mer utvecklad med pollen på ståndarna se här. Mer bilder på Trädgårdsfärger: Jätteljusgul och på I Heart Macro.

The buds and the stamens on the elder are pale page yellow, almost green yellow. To se a picture of elder flowers a few weeks later with pollen on the stamens look here. More pictures on Garden colors: Pale, Pale yellow and on I Heart Macro.

Advertisements