Listening / Lyssna

Birdbrain

IMG_9282 Male blackbird in Newmarket, England. / Koltrasthanne in England.

Svensk text nedanför den engelska texten. / Swedish text below the English text.

Listen, is that a worm? Typical listening pose with birds. These pictures are taken in Newmarket in England but could as well have been taken in my hometown of Malmö, Sweden, as both the blackbirds and the rook are common in southern Sweden. More pictures of birds at Fototriss.

Lyssna, vad är det som låter. Typiskt pose för fåglar som letar mask eller lyssnar efter något. Alla dessa bilder är tagna i Newmarket in England men kunde lika gärna vara tagna hemma i Malmö eftersom jag möter både koltrasten och råkan på Malmös gator. Fler bilder på fåglar på Fototriss.

Female blackbird listens for more worms. / Koltrasthonan lyssnar efter fler maskar. Female blackbird listens for more worms. / Koltrasthonan lyssnar efter fler maskar.

What´s up? Rook in Newmarket in England. / Vad står på? Råka in England. What´s up? Rook in Newmarket in England. / Vad står på? Råka in England.

View original post

Advertisements