October 2015 Höst / Autumn

First work day after the change to wintertime. It is getting light as it was still dark at this time last week when I went to work. / Första arbetsdagen med vintertid.

First work day after the change to wintertime. It is getting light as it was still dark at this time last week when I went to work. / Första arbetsdagen med vintertid.

It is Monday and it is the first day at work after the change to winter time that took place between Saturday and sunday. It means dawn arrives an hour earlier than last week and sunset comes an hour earlier as well. This means I go to work at dawn at the same time as I went to work in darkness last week. It always feels weird the first days before one get used to the change from summertime to wintertime or from winter time to summer time.

Autumn has arrived and it is starting to get chilly in the mornings. I will soon have to locate some kind of long underpant to wear under my jeans. Many trees still have their leaves though they are mostly red or yellow now. The trees I pass close to the railroad that had deep red leaves a week ago have now droppes their leaves.

The vine on the town hall is in red, orange and yellow and the little copse I pass through on my way home is all yellow. The pictures are taken in Borås in Sweden, east of Gothenburg. Photo triplet on theme “This is how it looks where I am autumn 2015”. Visit Fototriss for links to more pictures.

Första dagen efter bytet till vintertid och det är redan ljust medan det var mörkt på morgonen vid samma tid förra veckan.  Vildvinet på rådhuset skiftar i rött, orange och gult och den lilla skogsdungen jag passerar genom på min väg hem är helt klädd i gula löv. Bilderna är från Borås. Fototriss på tema “Så här ser det ut där jag är “. Besök Fototriss för fler bidrag.

Fler poster på temat på / More post on the theme From My Horizon:

Vine on the town hall. Vildvin på rådhuset I Borås-

Vine on the town hall. Vildvin på rådhuset i Borås.

Yellow leaves in the little copse I pass on my way home. / Helt gult I den lilla dungen jag passerar genom på väg hem.

Yellow leaves in the little copse I pass on my way home. / Helt gult I den lilla dungen jag passerar genom på väg hem.