Category Archive: Husfoto

Doors

The doors are all on buildings in Rörsjöstaden, Malmö Sweden. The houses are built between 1900 and 1915 with small yards and houses in the middle of the block. Later in the century… Continue reading

Abandoned Cinema

When I was a child there was a cinema here. I´m not quite sure about the name.  In later years I read that it was reopened in 2008 and showed Bollywood film and shut down… Continue reading

Brandstation / Fire station

Den här gången är temat brandstationer. Brandstationen i Malmö ligger på så kallad donationsjord som donerades till det allmännas bästa av danske kungen. Genom århundradena byttes jorden bort och kom så småningom att… Continue reading

Nycklar och lås / Keys and locks

 Numera kan man även använda kort och taggar för att öppna lås med. Låset nedan är ett klassiskt Yale-lås. This time the theme is keys and locks. Nowadays one could use a card to… Continue reading

Biografer / Cinemas

Den här gången är temat biografer, antingen nu existerande eller byggnader där biografer en gång funnits. English text below. Emma har hittat en husgrund i Ramsberg där det en gång i tiden visades… Continue reading

Biografer / Cinemas

Den här gången är temat biografer, antingen nu existerande eller byggnader där biografer en gång funnits. Biografen ovan är Filmstaden i Malmö och är tagen med en analog kamera, sista APS-rullen jag tog med… Continue reading

Torn / Tower

Den här gången har Emma valt temat torn. Jag hittade en del bilder i mitt arkiv från Cambridge men även från Rörsjöstaden och Malmö stads gamla elverk som numera är Moderna museet. Elverket ritades av Smedberg… Continue reading

Bensinstation / Gas station

Den här gången är temat bensinstation. Förr i tiden sålde bensinstationerna bensin och olika tillbehör till bilen. Ofta fanns en reparationsverkstad i anslutning till bensinstationen. Numera har bensinstationerna förvandlats till jourlivs och har oftast… Continue reading

Bensinstation / Gas station

Den här gången är temat bensinstation. Bilden är tagen i Svedala och visar en typisk bensinstationsbyggnad. Man kan ibland se även i storstaden att det har funnits en bensinstation i stora stenhus utmed… Continue reading

Radhus / Row houses

Den här gången har Emma föreslagit temat radhus. Bilderna av radhus är tagna på Johanneslust i östra Malmö. Många av husen har fått tegelbeklädnad men här och där finns putsen och den fina reliefen över ingången kvar. Kommer inte ihåg… Continue reading