Typiska hus där jag bor / Typical houses where I live

Gult tegel från 1950-talet

Gult tegel från 1950-talet

English text below swedish in each paragraph:

Denna gång har Emma som tema typiska hus där jag bor.  Hus i gult tegel är vanliga där jag bor, antingen radhus, villor eller flerbostadshus. Materialet var vanligt på 1950-talet. Gult tegel tillverkades i Lomma, strax norr om Malmö.

This time Emma has chosen the theme : Typical house where I live.  Houses in yellow bricks are common where I live, either townhouses, villas or apartment buildings. The material was common in the 1950s. Yellow bricks were manufactured in Lomma, just north of Malmö.